Privacy Verklaring

Zwemschool Spetterke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor zwemlessen of andere activiteiten bij Zwemschool Spetterke. Dit kan onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum betreffen zodat wij u kunnen informeren over wijzigingen in de planning, nieuwsbrieven kunnen versturen en uw voortgang kunnen monitoren.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies, wijziging of openbaarmaking.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Neem hiervoor contact op via contact@zwemschoolspetterke.nl.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze handelswijze ten aanzien van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via contact@zwemschoolspetterke.nl. Wij zullen deze zo snel mogelijk behandelen.

Wijzigingen

Zwemschool Spetterke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig te raadplegen.

De laatste versie van deze privacy verklaring is opgesteld op 25 maart 2023.